Lắp đặt hầm cấp đông gió tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Chi Đà Nẵng
– Hạng mục :lắp đặt hầm cấp đông -45 độ C 4h/mẻ
– Địa điểm :   04 Vũng Thùng 6, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

1 lắp đặt vỏ cách nhiệt PU tỷ trọng 40kg/cm37Công trình sử dụng máy nén lạnh hiệu MITSUBISHI 2 cấp với hiệu suất làm lạnh cao, nhiệt độ cấp đông sâu và thời gian đông nhanh.2 Bọc bảo ôn hoàn thiện3 4 Chạy thử Nghiệm thu Xem Video https://www.youtube.com/watch?v=CvfwWlETuH05 6