Lắp đặt hầm cấp đông gió tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Chi Đà Nẵng
– Hạng mục :lắp đặt hầm cấp đông -45 độ C 4h/mẻ
– Địa điểm :   04 Vũng Thùng 6, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

1 - LẮP HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ TẠI ĐÀ NẴNG lắp đặt vỏ cách nhiệt PU tỷ trọng 40kg/cm37 - LẮP HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ TẠI ĐÀ NẴNGCông trình sử dụng máy nén lạnh hiệu MITSUBISHI 2 cấp với hiệu suất làm lạnh cao, nhiệt độ cấp đông sâu và thời gian đông nhanh.2 - LẮP HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ TẠI ĐÀ NẴNG Bọc bảo ôn hoàn thiện3 - LẮP HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ TẠI ĐÀ NẴNG4 - LẮP HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ TẠI ĐÀ NẴNG Chạy thử Nghiệm thu Xem Video https://www.youtube.com/watch?v=CvfwWlETuH05 - LẮP HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ TẠI ĐÀ NẴNG6 - LẮP HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ TẠI ĐÀ NẴNG