CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Chủ đầu tư: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU THỊ – CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH

Địa chỉ: 7 Lê Vĩnh Khanh, TP Đà Nẵng

Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh

Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh

Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh

Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh

Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh

Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh

Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh