CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Chủ đầu tư: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU THỊ – CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH

Địa chỉ: 7 Lê Vĩnh Khanh, TP Đà Nẵng

lap kho lanh tai cong tnhh duc thinh 1 - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị

lap kho lanh tai cong tnhh duc thinh 2 - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị

lap kho lanh tai cong tnhh duc thinh 3 - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị

lap kho lanh tai cong tnhh duc thinh 4 - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị

lap kho lanh tai cong tnhh duc thinh 5 - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị

lap kho lanh tai cong tnhh duc thinh 6 - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị

lap kho lanh tai cong tnhh duc thinh 7 - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị

Thông Tin
Ngày Tháng
Chuyên Mục
Kho Lạnh Siêu Thị
Đánh Giá
51star - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị1star - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị1star - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị1star - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị1star - Lắp Kho Lạnh Tại Công Tnhh Đức Thịnh - Hệ Thống Vận Chuyển Hàng Siêu Thị