05 VŨNG THÙNG 7, QUẬN SƠN TRÀ, ĐN

0905. 984.919

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚ HÙNG

Địa Chỉ: 05 VŨNG THÙNG 7, QUẬN SƠN TRÀ, ĐN

Điện Thoại: (0236)3.925.950, 0974.432.439

Email: dienlanhphuhung@gmail.com

Top
Hotline