Chủ đầu tư : CÔNG TY HOPS AND CRUST ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 84 Cao Bá Quát , Đà Nẵng

Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

Vui lòng liên hệ:

Công Ty Lắp Kho Lạnh Uy Tín Tại Đà Nẵng Phú Hùng

Web: https://lapkholanh.vn/

Địa Chỉ: 05 VŨNG THÙNG 7, QUẬN SƠN TRÀ, ĐN

Điện Thoại: (0236)3.925.950, 0974.432.439

Email: dienlanhphuhung@gmail.com