Chủ đầu tư : CÔNG TY HOPS AND CRUST ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 84 Cao Bá Quát , Đà Nẵng

kho lanh bao quan bia 1 - Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

kho lanh bao quan bia 2 - Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

kho lanh bao quan bia 3 - Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

kho lanh bao quan bia 4 - Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

kho lanh bao quan bia 5 - Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

kho lanh bao quan bia 6 - Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

kho lanh bao quan bia 7 - Cung Cấp Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Bia

Vui lòng liên hệ:

Công Ty Lắp Kho Lạnh Uy Tín Tại Đà Nẵng Phú Hùng

Web: https://lapkholanh.vn/

Địa Chỉ: 05 VŨNG THÙNG 7, QUẬN SƠN TRÀ, ĐN

Điện Thoại: (0236)3.925.950, 0974.432.439

Email: dienlanhphuhung@gmail.com