Cty Phú Hùng chuyên cung cấp máy nén lạnh mitsubishi giá tốt. Liên hệ 0905984919

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI. Các hình ảnh thực tế cụm máy nén chúng tôi đã cung cấp, lắp đặt cho khách hàng

MITSUBISHI 7,5HP. công trình lắp kho mực Mai Thành Thăng Bình Quảng Nam
Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI 1

Cụm máy lạnh 60HP thi công kho lạnh Đà Nẵng

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI 2

MITSUBISHI 15HP. công trình lắp kho cá bò Huệ – Bình Trung -Thăng Bình Quảng Nam

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI 3

MITSUBISHI 5HP. công trình lắp kho lạnh Hạng Huệ – 145 Kỳ Đồng, Đà Nẵng

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI 4
Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI 5
 5 Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI
Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI 6

Cụm máy mitsu 15 HP cung cấp CTy Hải Minh Đà Nẵng
Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI 7
Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI 8

Cụm máy MITSU 6Hp lắp CTy Dừa BILICOM Đà Nẵng

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI9

Cụm máy MITSU 10 HP lắp cho DNTN Diễm – Đà Nẵng

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI h

Máy MITSUBISHI 20HP 2 cấp lắp hầm cấp đông -45 độ cấp đông Chả Cá.

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHIhh

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHIjj

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHImm

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHIm

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHImmm

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHIlll

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHIllllll

Thẻ:,