Cty Phú Hùng chuyên cung cấp máy nén lạnh mitsubishi giá tốt. Liên hệ 0905984919

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI. Các hình ảnh thực tế cụm máy nén chúng tôi đã cung cấp, lắp đặt cho khách hàng

MITSUBISHI 7,5HP. công trình lắp kho mực Mai Thành Thăng Bình Quảng Nam
5 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

7 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Cụm máy lạnh 60HP thi công kho lạnh Đà Nẵng

1AAA - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

MITSUBISHI 15HP. công trình lắp kho cá bò Huệ – Bình Trung -Thăng Bình Quảng Nam

11 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

MITSUBISHI 5HP. công trình lắp kho lạnh Hạng Huệ – 145 Kỳ Đồng, Đà Nẵng

4 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI
6 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI
P10400831 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI
vm at1a - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Cụm máy mitsu 15 HP cung cấp CTy Hải Minh Đà Nẵng
11 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI
5 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Cụm máy MITSU 6Hp lắp CTy Dừa BILICOM Đà Nẵng

11 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Cụm máy MITSU 10 HP lắp cho DNTN Diễm – Đà Nẵng

1B - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Máy MITSUBISHI 20HP 2 cấp lắp hầm cấp đông -45 độ cấp đông Chả Cá.

7 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

11 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

1AA - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

14 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

1A - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

91 - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

1AAA - Cụm máy nén lạnh MITSUBISHI

Thẻ:,