Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem Lotte
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV THỦY LÊ
Địa chỉ: 1069/40 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi.
28.06.2019

Công trình kho lạnh sử dụng thiết bị EU chất lượng cao: Cụm máy nén Tecumseh ( Pháp) nhập nguyên kiện từ Malayxia và Dàn Lạnh Modine Nhập từ ITALIA.

 

Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Lotte - Quảng Ngãi

Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Lotte - Quảng Ngãi

Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Lotte - Quảng Ngãi

Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Lotte - Quảng Ngãi

Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Lotte - Quảng Ngãi

Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Lotte - Quảng Ngãi

Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Lotte - Quảng Ngãi

Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Lotte - Quảng Ngãi