CUNG CẤP HỆ THỐNG KHO ĐÔNG LẠNH NHÀ HÀNG DRAFT BEER EURO VILLAGE

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, AN HẢI TÂY, ĐÀ NẴNG

VIDEO NGHIỆM THU THỰC TẾ

9ad527b78e416b1f3250 - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNGe435468aee7c0b22526d - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

KHO LẠNH CHỨA BEER

44a3290f81f964a73de8 - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG 025f5326fad01f8e46c1 - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

Kho lạnh sử dung cụm máy TECUMSEH Pháp nhập khẩu Nguyên cụm và dàn lạnh Modine xuất xứ italia  83b992113ae7dfb986f6 - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG4a656f52e5a400fa59b5 - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG29f4e1d96b2f8e71d73e - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG15a8a82a00dce582bccd - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG 9ee4c3c46f328a6cd323 - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

Kho lạnh sử dung cụm máy TECUMSEH Pháp nhập khẩu Nguyên cụm và dàn lạnh Modine xuất xứ italia

1b517f04d6f233ac6ae3 - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

sàn kho lạnh ốp nhôm chống trượt7aecb4e15617b349ea06 - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

80d9acba054ce012b95d - LẮP KHO LẠNH NHÀ HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

cụm máy Tecumseh nhập khẩu nguyên kiện