Chủ đầu tư: NHÀ HÀNG BIA THỦ CÔNG PASTEUR STREET
Địa chỉ: 100 Bạch Đằng, TP Hội An.

lap kho lanh bao quan bia pasteur street 1 - Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street

lap kho lanh bao quan bia pasteur street 2 - Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street

lap kho lanh bao quan bia pasteur street 3 - Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street

lap kho lanh bao quan bia pasteur street 4 - Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street

lap kho lanh bao quan bia pasteur street 5 - Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street