Chủ đầu tư: NHÀ HÀNG BIA THỦ CÔNG PASTEUR STREET
Địa chỉ: 100 Bạch Đằng, TP Hội An.

Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street

Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street

Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street

Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street

Lắp kho lạnh bảo quản Bia nhà hàng Pasteur Street