– Hạng mục :lắp đặt kho lạnh bảo quản hàng đông lạnh tại khu Chợ Đầu mối Hòa Cường
– Chủ đầu tư: CTy TNHH Lương Thực- Thực Phẩm Huân Thúy
– Địa điểm : 29 Lê Sát , Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
91
2
3
 
65
127
 
1511
414