Cung cấp kho lạnh Cty TNHH MTV Phát Sơn Thiên – Siêu Thị Kmart
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh 25M3
– Địa điểm : lô C1-21Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng
kl kmartP1040804 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng
kl kmart11 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng
kl kmart10 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng
kl kmart9 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng
kl kmart7 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng kl kmart5 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng
kl kmart6 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng

kl kmart4 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng

kl kmart3 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng
kl kmart2 - Kho lạnh nhà hàng-siêu thị k-mart Đà Nẵng