Cung cấp kho lạnh Cty TNHH MTV Phát Sơn Thiên – Siêu Thị Kmart
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh 25M3
– Địa điểm : lô C1-21Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng
Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart
Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart
Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart
Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart
Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart kl-kmart5
Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart

Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart

Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart
Kho lạnh nhà hàng- siêu thị k-mart