Thi công kho lạnh Rau, củ, quả sạch Đà Lạt G.A.P

– Khách hàng : Công ty TNHH Logistics An Vận Đà Nẵng
– Địa điểm : 76 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
sử dụng máy lạnh Hiệu MITSUBISHI – độ bền cao bảo hành 24 tháng.

Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng