Thi công kho lạnh Rau, củ, quả sạch Đà Lạt G.A.P

– Khách hàng : Công ty TNHH Logistics An Vận Đà Nẵng
– Địa điểm : 76 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
sử dụng máy lạnh Hiệu MITSUBISHI – độ bền cao bảo hành 24 tháng.

A 3 - Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
A 4 - Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
A 6 - Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
A 9 - Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
A2 - Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
IMG 2793 - Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
IMG 2795 - Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng
IMG 2796 - Thi công kho lạnh bảo quản Rau sạch tại Đà Nẵng