– Hạng mục : lắp đặt kho lạnh bảo quản trái dừa tươi – Cty Bilicom Đà Nẵng
– Địa điểm : 89 Trương Định, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.1 2 3 4 5 6 WP_20160725_007