– Hạng mục : Sửa chữa – bảo trì trọn gói kho lạnh 80 Tấn CTy TNHH MTV Liên Thảo Đà nẵng
– Địa điểm : 814B/14 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà nẵng

11

1
2