Lắp đặt kho lạnh dự án resort tại Quảng Trị

  • Hạng mục :01 kho đông 15 m3
  • Địa điểm :   Xã Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

WP 20160523 010 1024x575 1 1024x1024 - LẮP KHO LẠNH RESORT CỬA VIỆT QUẢNG TRỊ

Công trình sử dụng máy nén Danfoss sản suất tại Pháp.

11 1024x575 1 1024x1024 - LẮP KHO LẠNH RESORT CỬA VIỆT QUẢNG TRỊ

21 575x1024 1 1024x1024 - LẮP KHO LẠNH RESORT CỬA VIỆT QUẢNG TRỊ

Công trình sử dụng dàn lạnh Hiệu Meluck Nhập khẩu nguyên kiện

32 575x1024 1 1024x1024 - LẮP KHO LẠNH RESORT CỬA VIỆT QUẢNG TRỊ

Hoàn thiện kho lạnh

52 575x1024 1 1024x1024 - LẮP KHO LẠNH RESORT CỬA VIỆT QUẢNG TRỊ

42 575x1024 1 1024x1024 - LẮP KHO LẠNH RESORT CỬA VIỆT QUẢNG TRỊ