Lắp đặt kho lạnh dự án resort tại Quảng Trị

  • Hạng mục :01 kho đông 15 m3
  • Địa điểm :   Xã Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Công trình sử dụng máy nén Danfoss sản suất tại Pháp.

Công trình sử dụng dàn lạnh Hiệu Meluck Nhập khẩu nguyên kiện

Hoàn thiện kho lạnh