– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản thủy hải sản 15MT
– Địa điểm : Chợ đầu mối Thủy Sản Thọ Quang Đà Nẵng
10258100_555511637898484_2910965868437377266_n
WP_20140407_007