– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản thủy hải sản 15MT
– Địa điểm : Chợ đầu mối Thủy Sản Thọ Quang Đà Nẵng
10258100 555511637898484 2910965868437377266 n - Lắp kho lạnh- DNTN hùng huệ
WP 20140407 007 - Lắp kho lạnh- DNTN hùng huệ