Thiết kế kho lạnh tại shop trái cây Nhập khẩu Fashion foodcourt Đà Nẵng
Địa điểm: 391/18 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Hạng mục: lắp kho lạnh bảo quản trái cây nhập khẩu

Công trình sử dụng máy nén lạnh BITZER nhập từ ĐỨC.

1 2 - Thiết kế kho lạnh bảo quản trái cây nhập khẩu
A 9 - Thiết kế kho lạnh bảo quản trái cây nhập khẩu
A 1 - Thiết kế kho lạnh bảo quản trái cây nhập khẩu
A 2 - Thiết kế kho lạnh bảo quản trái cây nhập khẩu
2 1 - Thiết kế kho lạnh bảo quản trái cây nhập khẩu
3 1 - Thiết kế kho lạnh bảo quản trái cây nhập khẩu