– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho bảo quản mực 1 nắng 8 tấn nhiệt độ -20 oC
– Địa điểm : 145 Kỳ Đồng, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
1 2 3 4 5 6 7