Thi công – Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh

– Khách hàng : Vựa cá Xí Diễm Đà Nẵng, kho lạnh 30 tấn -20 độ C
– Địa điểm : Chợ đầu mối thủy Sản Thọ Quang Đà Nẵng
sử dụng máy lạnh Hiệu MITSUBISHI – độ bền cao bảo hành 24 tháng.

XD 06 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 07 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 05 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 03 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 02 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 08 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 09 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 10 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 11 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 12 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
XD 01 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang
NMT 12 1024x1024 - Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh tại cảng cá Thọ Quang