Thi công – Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh

– Khách hàng : Vựa cá Xí Diễm Đà Nẵng, kho lạnh 30 tấn -20 độ C
– Địa điểm : Chợ đầu mối thủy Sản Thọ Quang Đà Nẵng
sử dụng máy lạnh Hiệu MITSUBISHI – độ bền cao bảo hành 24 tháng.

Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh
Lắp Kho lạnh bảo quản Cá Đông lạnh