Lắp đặt kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 40 Lê Văn Hiến

lap dat kho lanh ba hung bakery 1 - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng

lap dat kho lanh ba hung bakery 2 - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng

lap dat kho lanh ba hung bakery 3 - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng

lap dat kho lanh ba hung bakery 4 - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng

lap dat kho lanh ba hung bakery 5 - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng

lap dat kho lanh ba hung bakery 6 - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng

lap dat kho lanh ba hung bakery 7 - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng

Vui lòng liên hệ:

Công Ty Lắp Kho Lạnh Uy Tín Tại Đà Nẵng Phú Hùng

Web: https://lapkholanh.vn/

Địa Chỉ: 05 VŨNG THÙNG 7, QUẬN SƠN TRÀ, ĐN

Điện Thoại: (0236)3.925.950, 0974.432.439

Email: dienlanhphuhung@gmail.com

Thông Tin
Ngày Tháng
Chuyên Mục
Ba Hưng
Đánh Giá
51star - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng1star - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng1star - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng1star - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng1star - Lắp đặt thi công kho lạnh Ba Hưng Bakery tại Đà Nẵng