– Hạng mục : + Cung cấp lắp đặt kho lạnh trữ cá bò 30 tấn – DNTN Huệ
– Địa điểm : Cụm công nghiệp kế Xuyên, xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam11 - Lắp Đặt kho lạnh trữ Cá Bò - Quảng Nam
Cụm máy nén Mitsubishi 15HP lắp ráp tại Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Phú Hùng
21 - Lắp Đặt kho lạnh trữ Cá Bò - Quảng Nam

Lắp đặt phần vỏ kho PU dầy 100mm tỷ trọng 42kg/m3

31 - Lắp Đặt kho lạnh trữ Cá Bò - Quảng Nam

Dàn lạnh công nghiệp sử dụng cho kho lạnh

71 - Lắp Đặt kho lạnh trữ Cá Bò - Quảng Nam51 - Lắp Đặt kho lạnh trữ Cá Bò - Quảng Nam

Chạy nghiệm thu kho lạnh

61 - Lắp Đặt kho lạnh trữ Cá Bò - Quảng Nam