– Hạng mục : + Cung cấp lắp đặt kho lạnh trữ cá bò 30 tấn – DNTN Huệ
– Địa điểm : Cụm công nghiệp kế Xuyên, xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam1
Cụm máy nén Mitsubishi 15HP lắp ráp tại Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Phú Hùng
2

Lắp đặt phần vỏ kho PU dầy 100mm tỷ trọng 42kg/m3

3

Dàn lạnh công nghiệp sử dụng cho kho lạnh

75

Chạy nghiệm thu kho lạnh

6