Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Phát Sơn Thiên – siêu thị Kmart cơ sở 2
– Hạng mục :lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm đông lạnh 40 tấn
– Địa điểm : lô B 01-02-03 Đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng1A - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2

Vật tư tập kết đến công trình

1aaaa - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 211 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2

Lắp đặt vỏ kho lạnh bằng panel PU chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ATTVSTP. Kích thước vỏ kho 4m x 10m x 2,5m

21 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2 31 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2 41 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2

Hoàn thiện mặt trong kho lạnh

51 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2 61 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2 71 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2

Công trình sử dụng máy nén Maneurop- Pháp lắp ráp thành cụm tại CTy Cơ điện lạnh Phú Hùng
xem video

https://www.youtube.com/watch?v=LfdrXkiQubk
2a - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 28jpg - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2 9 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2 10 - lắp đặt kho lạnh tại siêu thị Kmart Đà Nẵng cơ sở 2