Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH Phát Sơn Thiên – siêu thị Kmart cơ sở 2
– Hạng mục :lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm đông lạnh 40 tấn
– Địa điểm : lô B 01-02-03 Đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng1A

Vật tư tập kết đến công trình

1aaaa1

Lắp đặt vỏ kho lạnh bằng panel PU chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ATTVSTP. Kích thước vỏ kho 4m x 10m x 2,5m

2 3 4

Hoàn thiện mặt trong kho lạnh

5 6 7

Công trình sử dụng máy nén Maneurop- Pháp lắp ráp thành cụm tại CTy Cơ điện lạnh Phú Hùng
xem video

https://www.youtube.com/watch?v=LfdrXkiQubk
2a8jpg 9 10