lắp kho lạnh tại CROW RESORT Đà Nẵng
Địa điểm: Lô 08 Võ Nguyên Quáp, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng
Hạng mục: lắp kho mát, kho đông tiêu chuẩn 5 sao.
IMG 6375 - Lắp đặt kho đông, kho mát tại khách sạn 5 sao CROW CASINO Đà Nẵng
IMG 6382 - Lắp đặt kho đông, kho mát tại khách sạn 5 sao CROW CASINO Đà Nẵng
1 - Lắp đặt kho đông, kho mát tại khách sạn 5 sao CROW CASINO Đà Nẵng
công trình sử dụng cụm máy nén TECUMSEH nhập Nguyên kiện từ Malayxia có đầy đủ chứng từ nhập khẩu
2 - Lắp đặt kho đông, kho mát tại khách sạn 5 sao CROW CASINO Đà Nẵng

A1 - Lắp đặt kho đông, kho mát tại khách sạn 5 sao CROW CASINO Đà Nẵng
3 - Lắp đặt kho đông, kho mát tại khách sạn 5 sao CROW CASINO Đà Nẵng
A2 - Lắp đặt kho đông, kho mát tại khách sạn 5 sao CROW CASINO Đà Nẵng
A3 - Lắp đặt kho đông, kho mát tại khách sạn 5 sao CROW CASINO Đà Nẵng