LẮP KHO LẠNH TRỮ KEM WALL CTy PHÚC HƯNG AN
– Hạng mục :hệ thống kho lạnh 300m3 nhiệt độ – 18 ĐẾN -25 ĐỘ c
– Địa điểm :  173 Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng

Công trình sử dụng Panel PU dầy 125mm tỷ trọng 45kg/m3. Sử dụng cụm máy nén lạnh BITZER nhập từ CHLB Đức.A2 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An A3 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An A5 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An A7 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An A11 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An B1 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An B3 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An B4 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An B5 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An B6 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An B7 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An