LẮP KHO LẠNH TRỮ KEM WALL CTy PHÚC HƯNG AN
– Hạng mục :hệ thống kho lạnh 300m3 nhiệt độ – 18 ĐẾN -25 ĐỘ c
– Địa điểm :  173 Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng

Công trình sử dụng Panel PU dầy 125mm tỷ trọng 45kg/m3. Sử dụng cụm máy nén lạnh BITZER nhập từ CHLB Đức.A2 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnA3 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnA5 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnA7 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnA11 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnB1 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnB3 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnB4 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnB5 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnB6 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng AnB7 - LẮP ĐẶT KHO KEM WALL Nhà phân phối Phúc Hưng An

Đánh Giá Bài Viết