Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH MTV Thủy sản Nguyên Khôi
– Hạng mục :lắp đặt kho lạnh bảo quản 50 tấn
– Địa điểm : Cụm công nghiệp thủy sản Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
8 - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi 3 - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi 1 - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi 2 - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi 4 - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi 5 - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi 9 - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi xem video https://youtu.be/Nj_-0n5YURg1A - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi7 - Lắp đặt kho lạnh tại cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi