Lắp đặt kho lạnh tại CTy TNHH MTV Thủy sản Nguyên Khôi
– Hạng mục :lắp đặt kho lạnh bảo quản 50 tấn
– Địa điểm : Cụm công nghiệp thủy sản Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
8 3 1 2 4 5 9 xem video https://youtu.be/Nj_-0n5YURg1A7