Cung cấp hệ thống kho lạnh nhà máy thủy sản THANH HỒNG PHÚC
-Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh
– Địa điểm lô C2-3 KHU CN THỦY SẢN THỌ QUANG, ĐÀ NẴNG.
15 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH NHÀ MÁY THỦY SẢN THANH HỒNG PHÚC

Công trình sử dụng tấm panel PU tỷ trọng 45kg/m3 chất lượng, độ bền cao.

 22 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH NHÀ MÁY THỦY SẢN THANH HỒNG PHÚC1A - LẮP ĐẶT KHO LẠNH NHÀ MÁY THỦY SẢN THANH HỒNG PHÚC 52 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH NHÀ MÁY THỦY SẢN THANH HỒNG PHÚC 62 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH NHÀ MÁY THỦY SẢN THANH HỒNG PHÚC 42 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH NHÀ MÁY THỦY SẢN THANH HỒNG PHÚC 32 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH NHÀ MÁY THỦY SẢN THANH HỒNG PHÚC 

Kho lạnh sau khi hoàn thiện

72 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH NHÀ MÁY THỦY SẢN THANH HỒNG PHÚC