Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH TM KIM THỦY PHÁT

Địa chỉ: Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm công ty Kim Thủy Phát

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm công ty Kim Thủy Phát

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm công ty Kim Thủy Phát

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm công ty Kim Thủy Phát

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm công ty Kim Thủy Phát

Vui lòng liên hệ:

Công Ty Lắp Kho Lạnh Uy Tín Tại Đà Nẵng Phú Hùng

Web: https://lapkholanh.vn/

Địa Chỉ: 05 VŨNG THÙNG 7, QUẬN SƠN TRÀ, ĐN

Điện Thoại: (0236)3.925.950, 0974.432.439

Email: dienlanhphuhung@gmail.com