– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh 200 Tấn bảo quản hàng đông lạnh Thủy Sản
– Chủ đầu tư: DNTN Phúc Trái Đà Nẵng
– Địa điểm : Khu chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang TP Đà Nẵng
hsap1 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái
hsap8 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái
hsap10 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái
hsap17 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái

 Hoàn thiện vỏ kho lạnh

hsap15 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái 211 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Tráihsap20 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái

Công trình sử dụng dàn lạnh INOX 304 bảo đảm tiêu chuẩn VSATTP

hsap23 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái 

Tủ điện điều khiển tự động theo dõi trực tuyến qua mạng internet

 
hsap12a - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái hsap1B - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái

Cụm máy nén kho lạnh 60HP lắp ráp tại CTy TNHH cơ điện lạnh Phú Hùng

1AAA - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái2AA - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái 1AAAAAA - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái

Thi công ống dẫn gas bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn Kỹ thuật lạnh

hsap32 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái
1A1 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái
1AA1 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái
hsap31 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái34 - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái

Chạy máy nghiệm thu đưa vào sử dụng

11A - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái1AAA - LẮP ĐẶT KHO LẠNH 200 TẤN-DNTT Phúc Trái