– Hạng mục : + Cung cấp lắp đặt 1 kho lạnh chả cá 20 tấn nhiệt độ -20 oC
+ Cung cấp hầm cấp đông gió 500kg nhiệt độ -45 oC
– Địa điểm : lô 2-3nhà liền kề-Khu CN thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Lắp đặt tấm panel cách nhiệt PU kho lạnh và hầm cấp đông gió.

2 - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG
3 - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG

Hoàn thiện Phần Vỏ kho lạnh14 - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG

6 - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG
2A - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG

Chạy nghiệm thu sản phẩm Nhiệt độ Hầm cấp đông gió đạt -50 oC sau 4h/500kg
xem video

5 - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG

Cụm máy nén lạnh 2 cấp DWM Copeland 20hp sản xuất tai Cộng Hòa liên Bang Đức, hiệu quả làm lạnh sâu -40 oC đến -50 oC

1AA - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG

Cụm máy nén mitsubishi (Nhật) cho kho lạnh bảo quản -20 oC

12 - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG
3A - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG
8 - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG
7 - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG

Bọc cách nhiệt hoàn thiện phần máy móc

1A - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG

sản phẩm cấp đông

2AAA - LẮP ĐẶT HẦM CẤP ĐÔNG GIÓ-DNTT CÂY SANG