Kho lạnh bảo quản váng sữa tại nhà phân phối DNTN Nguyên Thủy
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản váng sữa
– Địa điểm : số 2 Ông Ích Khiêm – TP Tam Kỳ
62 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ

Cửa kho lạnh bọc Inox 304 do Cty Phú Hùng chế tạo bảo đảm hợp tiêu chuẩn vệ sinh ATTP

1 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ
Lắp đặt tấm cách nhiệt PU kho lạnh

51 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ
44 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ
2 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ

Lắp đặt dàn bay hơi công nghiệp cho kho lạnh
3 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ
hoàn thiện kho lạnh

92 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ

82 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ

73 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ

101 - Kho lạnh váng sữa- DNTN Nguyên Thủy TP Tam Kỳ