Kho lạnh bảo quản váng sữa tại nhà phân phối DNTN Nguyên Thủy
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản váng sữa
– Địa điểm : số 2 Ông Ích Khiêm – TP Tam Kỳ
6

Cửa kho lạnh bọc Inox 304 do Cty Phú Hùng chế tạo bảo đảm hợp tiêu chuẩn vệ sinh ATTP

WP_20140408_006
Lắp đặt tấm cách nhiệt PU kho lạnh

5
4
2

Lắp đặt dàn bay hơi công nghiệp cho kho lạnh
3
hoàn thiện kho lạnh

9

8

7

10