– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho mát và kho đông
– Địa điểm : Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam lâm, Tỉnh Khánh Hòa.


vtP1070005Cung cấp kho lạnh Resort Đỉnh Vàng2