– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản – cấp đông mực
– Địa điểm : Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

P1040083

P1040135
1011