– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản mực đông lạnh
– Địa điểm : Thôn Tân An, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam