– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh sữa chua váng sữa tại Tam Kỳ
– Địa điểm : 77 Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

vm aa5 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ
vm aaP6 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam KỳIMG 80151 300x300 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ
vm aaP8 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ
vm aaP10jpg - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ
vm aaP15 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ
vm aaP21 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ
34 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ

28 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ
114 - Kho lạnh bảo quản Sữa Chua tại Tam Kỳ