Kho lạnh bảo quản cá khô – mực khô cho DNTN Nguyễn Thị Thanh
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản cá khô 7 tấn
– Địa điểm : 814b/32 Trần Cao Vân, Đà nẵng
1 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh
ckP1070861 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh

ckP1070871 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh
ckP1070891 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh
P10709331 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh
ckP1070925 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh
ckP1080017 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh
ckP1070952 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh
ckP1070972 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh
P1070973 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh118 - Kho lạnh bảo quản cá khô - DNTN Nguyễn Thị Thanh