Kho lạnh bảo quản cá khô – mực khô cho DNTN Nguyễn Thị Thanh
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản cá khô 7 tấn
– Địa điểm : 814b/32 Trần Cao Vân, Đà nẵng
1
Kho lạnh bảo quản cá khô

Kho lạnh bảo quản cá khô
Kho lạnh bảo quản cá khô
P1070933
Kho lạnh bảo quản cá khô
Kho lạnh bảo quản cá khô
Kho lạnh bảo quản cá khô
Kho lạnh bảo quản cá khô
P10709731