Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản sữa chua Đà Lạt milk cho nhà phân phối – CÔNG TY ĐỨC THỊNH

 

Địa chỉ: đường Lê Vĩnh Khanh, Tp Đà Nẵng.

 

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản sữa chua Đà Lạt milk

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản sữa chua Đà Lạt milk

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản sữa chua Đà Lạt milk

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản sữa chua Đà Lạt milk

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản sữa chua Đà Lạt milk

Vui lòng liên hệ:

Công Ty Lắp Kho Lạnh Uy Tín Tại Đà Nẵng Phú Hùng

Web: https://lapkholanh.vn/

Địa Chỉ: 05 VŨNG THÙNG 7, QUẬN SƠN TRÀ, ĐN

Điện Thoại: (0236)3.925.950, 0974.432.439

Email: dienlanhphuhung@gmail.com