CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LẠNH BẢO QUẢN KEM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV HOÀNG ĐỨC HẢI – nhà phân phối Kem TH milk tại Đà Nẵng
Địa chỉ : 362 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

 

kho lanh bao quan kem th milk 1 - Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem - TH milk tại Đà Nẵng

kho lanh bao quan kem th milk 2 - Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem - TH milk tại Đà Nẵng

kho lanh bao quan kem th milk 3 - Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem - TH milk tại Đà Nẵng

kho lanh bao quan kem th milk 4 - Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem - TH milk tại Đà Nẵng