CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LẠNH BẢO QUẢN KEM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV HOÀNG ĐỨC HẢI – nhà phân phối Kem TH milk tại Đà Nẵng
Địa chỉ : 362 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

 

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem - TH milk tại Đà Nẵng

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem - TH milk tại Đà Nẵng

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem - TH milk tại Đà Nẵng

Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản Kem - TH milk tại Đà Nẵng