Cung cấp hệ thống lạnh nhà máy thủy sản Phước Tâm Phát
– Hạng mục : Cung cấp lắp đặt Hầm cấp đông gió 5 tấn/mẻ, cải tạo hệ thống kho lạnh 300MT
– Năm thực hiện :2013
– Địa điểm : C1-1, Khu công nghiệp DV Thủy sản Thọ Quang TP Đà Nẵnggfds